בלוני מיילר מספרים, ספרות | טיז פרחים באר שבע ואשדוד